Phone: +8617110621413
Company: Guangzhou Yu Yu Trading CO.,Ltd
Address: No. 61-6, Shengfa East Street, Dongyong Village, Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou 162